Invited post by Steen Barfod: Diagnostic Society (Diagnose Samfund)

English translation available below.

Det er meget hårdt at få en diagnose på at man har en mental sygdom. I mit tilfælde var diagnosen rigtig og rettet til den bedste behandling jeg kunne få på det tidspunkt fra 1991. Det er blevet mere kendt at der er kommet diagnoser på feks.ADHD. Borderline..måske endnu flere varianter til at specifere eller grundlægge en mental sygdom. Har mødt personer der har fået stillet flere diagnoser ..eksempel ..ADHD.Borderline..paranoid skizofren på en gang. En pige har fortalt at hun har være medicinsk behandlet og erklæret psykisk syg.. men efter en længere behandling er blevet rask meldt og lever uden medicin. Dette er med til at skabe mistillid og misinformation om psykiske sygdomme. I nogen tilfælde vil det skabe kaos for tiltroen til behandlings systemet. Jeg har ikke faglig erfaring om ekspertisen til at behandle, men diagnoser er vokset og der er kommet flere begreber at forholde sig til i psykiatrien. Jeg forstår vanskeligheden i at give den korrekte forklaring men der er kommet rigtig meget ekstra diagnosering i forhold til tidligere. Til sidst er der meget ros til den fantastiske kampagne som EN AF OS har skabt for bedre psykiatri.. Det har gjort det nemmere at være åben med et mentalt handicap. Jeg roser gerne den åbenhed når jeg rejser ud i den store verden og presentere jeres arbejde som noget af det bedste!!! Kærlig hilsen Steen Barfod


It is tough to get a diagnosis of having a mental illness. In my case, the diagnosis was correct and directed to the best treatment I could get at that time from 1991. It has become more known that there have been diagnosed on, for example, ADHD. Borderline. Maybe, even more, variants to specify or base a mental illness. I have met people who received several diagnoses (e.g., ADHD, borderline, and paranoid schizophrenia). A girl has told her that she has been treated with medication and declared mentally ill, but after a lengthy treatment she has been reported to recover and is now living without medicine.

Helping to create distrust and misinformation about mental illness, in some cases, will create chaos for the confidence of the treatment system. I do not have professional experience with the expertise to treat, but diagnoses have grown, and there have been more concepts to relate to psychiatry. I understand the difficulty of giving the correct explanation, but there has been a lot of other diagnoses compared to earlier. Finally, there is a lot of praise for the fantastic campaign that ONE AF OS has created for better psychiatry. It has made it easier to be open with a mental disability. I would like to praise the openness when I travel in the vast world and present your work as one of the best!

Best regards,

Steen Barfod

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: